•  ขอเชิญชวนร่วมงานเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561
  • ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
  • ฉีดวัคซีน ฟรี
  • ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือด
  • ทรงพระเจริญ
  • ทรงพระเจริญ