• ทรงพระเจริญ
  • ทรงพระเจริญ
11 ธ.ค 61 ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
11 ธ.ค 61 ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ด้วยเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง และมีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารท
7 ธ.ค 61 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ฝึกอบรมอาชีพประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7 ธ.ค 61 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
4 ธ.ค 61 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง เลื่อนวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตการเลือกตั้ง
22 พ.ย 61 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง
22 พ.ย 61 ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2562
22 พ.ย 61 ประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาบังคับ ปีการศึกษา 2562
19 พ.ย 61 ข่าวประชาสัมพันธ์
19 พ.ย 61 ประชาสัมพันธ์!! เว็บตรวจผลลงทะเบียนคนจน