• น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมถวายความอาลัย

 • 09/12/2016 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารแพทย์แผนไทย วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายไพรันต์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง พร้อมด้วย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ณ ส...

 • 09/12/2016 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. คณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง วัดบางไผ่ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันนี้ได้มีการแปร...

 • 07/12/2016 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559...

 • 06/12/2016 ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 5 ธันวาคม 2559 นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง พร้อมด้วย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครูอาจารย์ และพี่น้องประชาชนชาวบางบัวทอง ร่วมพิธีตักบาตรข้าว...

 • 06/12/2016 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สำนักทะเบียนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการบริหารงานของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สำนักทะเบียนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภท สำนักทะเบียนท้องถิ่นและเมืองพัทยา จำนวนราษฏร 30,001 - 70,000 ...

 • 06/12/2016 การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รายใหม่ประจำปี 2560 วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รายใหม่ประจำปี 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ให้การต้อนรับและอธิบายรายละเ...

 • 02/12/2016 บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทสบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วั...

 • 02/12/2016 จัดบริการรถบริการรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้จัดบริการรถบริการรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่เดินทางมารับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และผู้สูงอายุที่มาติดต่องานบริการของเทศบาล เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราช...

 • 02/12/2016 การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ เขต 2 ประจำเดือนธันวาคม โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ...

 • 02/12/2016 พิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. วัดละหาร ได้จัดพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน และจุดเทียนชัย โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ...