• ทรงพระเจริญ
  • ทรงพระเจริญ
22 ส.ค 62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แก้ไข)
11 ก.ค 62 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา
8 ก.ค 62 ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เพื่อโอน)
5 ก.ค 62 ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562
4 ก.ค 62 ขอเชิญรับฟังปาฐกถาธรรม มทุกวันพระในพรรษา ณ ศาลเการเปรียญวัดละหาร
28 มิ.ย 62 มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
24 มิ.ย 62 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
30 พ.ค 62 ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
24 พ.ค 62 ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
22 พ.ค 62 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย