• ทรงพระเจริญ
  • ทรงพระเจริญ
11 ก.ย 62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)
10 ก.ย 62 ขอเชิญชาวบางบัวทองร่วมกิจกรรมบริจากโลหิตในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง (โรงเรียนจีน)
3 ก.ย 62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการติดตั้งหลังคาทางเชื่อมอาคาร A และ B ศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก)
30 ส.ค 62 ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30 ส.ค 62 ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26 ส.ค 62 ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง การขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 920 รายการ
26 ส.ค 62 ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26 ส.ค 62 ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
26 ส.ค 62 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
22 ส.ค 62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แก้ไข)