• วันแม่แห่งชาติ
  • ฉีดวัคซีน ฟรี
  • ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือด
  • ทรงพระเจริญ
  • ทรงพระเจริญ
7 ส.ค 61 การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง
3 ส.ค 61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
25 มิ.ย 61 ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561
6 ก.ค 61 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2561
19 มิ.ย 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา
12 มิ.ย 61 การตรวจคัดกรองโรคเกี่ยวกับตา และปัญหาทางด้านสายตา
18 มิ.ย 61 การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
4 มิ.ย 61 ขอเชิญร่วมอบรมคอมพิวเตอร์
30 พ.ค 61 ประกาศเทศบาลเมืองบัวทอง เรื่อง ให้รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30 พ.ค 61 เทศบาลเมืองบางบัวทองรณรงค์ลดการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร