• วันเด็กแห่งชาติ 2560

 • สวัสดีปีใหม่ 25560

 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมถวายความอาลัย

 • 20/01/2017 ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน วันที่ 20 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและประชาชน ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน แด่พระบา...

 • 20/01/2017 "บวชแทนคุณ ได้บุญทั่วกัน" วันที่ 11 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร้วมพิธีแห่นาค และพิธีมอบผ้าไตรให้นาค ในโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ...

 • 10/01/2017 โครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 9 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานฝ่ายฆารวาส นำคณะผู้ร่วมงาน ขลิบผมให้นาคทั้ง 24 คน ในพิธีขลิบผมนาค โครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย...

 • 06/01/2017 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบางกรวย วันที่ 6 มกราคม 2560 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบางกรวย ณ ชั้น 1 ห้องงานทะเบียนราษฎร์ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 06/01/2017 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประเดือนมกราคม วันที่ 6 มกราคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ส...

 • 06/01/2017 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีใหม่ 2560 วันที่ 5 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีใหม่ 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบ...

 • 06/01/2017 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประเดือนมกราคม วันที่ 5 มกราคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ส...

 • 04/01/2017 อวยพรและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีใหม่ 2560 วันที่ 4 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้าอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีใหม่ 2560 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี , นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุ...

 • 04/01/2017 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 วันที่ 1 มกราคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูอาจา...

 • 04/01/2017 โครงการตั้งจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 วันที่ 30 ธันวาคม 2559 นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายไพรันต์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และนายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล รองปลัดเทศบาล ได้ลงจุดตรวจป้อ...