• วันวิสาขบูชา

 • 7 วัน อันตราย

 • 7 วัน อันตราย

 • เชิญร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

 • งานครบรอบ 80 ปี เทศบาลเมืองบางบัวทอง ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์

 • วันเด็กแห่งชาติ 2560

 • สวัสดีปีใหม่ 25560

 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 • 26/05/2017 โครงการมหกรรมออกกำลังกายแอโรบิคสัญจร วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมโครงการมหกรรมออกกำลังกายแอโรบิคสัญจร ประจำเดือนพฤษภาคม ณ ชุมชนจันทิมาธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ดร.อาวุธ เจริญนนท์สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เพื่อเป็นการส่งเ...

 • 26/05/2017 " ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง " " ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง " เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปิดสอนทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ ส...

 • 19/05/2017 การประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายไพรันต์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกภาเทศบาล...

 • 15/05/2017 ร่วมงานวันรวมน้ำใจ สู่อับดุลลานุสรณ์ ครั้งที่ 19 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมงานวันรวมน้ำใจ สู่อับดุลลานุสรณ์ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 พร้อมกันนี้คณะกรรมการอับดุลลานุสรณ์ ยังได้มอบโ...

 • 15/05/2017 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารตามหลักธรรมมาภิบาลและผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ด้านการบริการสาธารณะ ประจำปี 2560 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้ารางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารตามหลักธรรมมาภิบาลและผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ด้านการบริการสาธารณะ ประจำปี 2560 จากนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิญชัย รองประธานสภ...

 • 15/05/2017 เทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2560 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวัดละหาร จัดโครงการจัดงานเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2560 และกิจกรรมกวนข้าวทิพย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน พร...

 • 15/05/2017 บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการบริหารงานของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง โดยการสนับส...

 • 02/05/2017 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเขต 1 และ 3 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับและพูดคุยแก่ผู้ม...

 • 02/05/2017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานประกาศนียบัตรให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560...

 • 28/04/2017 ฝึกการทำดอกไม้จันทน์และดอกดารารัตน์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดกลุ่มการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับผู้สนใจ โดยจัดฝึกการทำดอกไม้จันทน์และดอกดารารัตน์ ท่านใดสนใจเข้าฝึกอบรมอาชีพ และต้องการทำเพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา...