ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้...

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เป็นประธานพิธีการแข่งขันฟุตบอล ชิงถ้วยพระราชทานฯ มวก.นนทบุรีคัพ ครั้งที่ 25 และกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีเปิดงานหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 "สืบสานประเพณีไทย วิถีชาวพุทธ" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกส...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 2 / 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น ...

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมโครงการสตรีห่วงใยสุขภาพ แก่คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนประชาคม ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ...

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีมอบถ้วยรางวัลกีฬานักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง การแข่งขันกีฬาแบดมินตันและกีฬาเทเบิลเทนนิส ป...

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่...

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนต...

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตซอลและวอลเลย์บอล เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออ...

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2561 ให้แก่นักเรียนเพื่อคัดกรองผู้มีปัญหาสายตา และป้องกันโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา เช่น โรคต้อเนื้อ ต้...

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู...