ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยกองสวัสดิการสังคมได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมิถุนายน ในเขต 1 , 2และ3 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาช...

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดโครงการสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อม...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนธสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจและดูดลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย เพื่อเป็นการรองรับและเตรียมความพร้อม...

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนท์สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯและกองช่าง บริเวณ ชุมชนสามวัง ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังจากฝนตก ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้สั่งการให้เร...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมกันด้วยนายสมชาย ประสิทธิชัย สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้เดินทางไปโรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขอความรู้และคำแนะนำจากอาจา...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเปิดฝาท่อระบายน้ำและดูดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล 2 และจะดำเนินการดูดลอกท่อระบายน...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมโครงการมหกรรมออกกำลังกายแอโรบิคสัญจร ประจำเดือนพฤษภาคม ณ ชุมชนจันทิมาธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ดร.อาวุธ เจริญนนท์สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เพื่อเป็นการส่งเ...

" ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง " เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปิดสอนทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ ส...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายไพรันต์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกภาเทศบาล...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมงานวันรวมน้ำใจ สู่อับดุลลานุสรณ์ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 พร้อมกันนี้คณะกรรมการอับดุลลานุสรณ์ ยังได้มอบโ...

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้ารางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารตามหลักธรรมมาภิบาลและผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ด้านการบริการสาธารณะ ประจำปี 2560 จากนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิญชัย รองประธานสภ...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวัดละหาร จัดโครงการจัดงานเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2560 และกิจกรรมกวนข้าวทิพย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน พร...