ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 มกราคม 25560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนางจุรีรัตน์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และบุคลากรด้านการศึกษา ได้เข้าพบพูดคุยกับ ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาล...

วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เปิดโครงการประชารัฐ เพื่อระดมทรัพยากรสนับสนุน ปฎิบัติการแก้ปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1 บริเวณคลองผู้ใหญ่จร หมู่ที่ 6 ตำบลบางรัก...

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่ฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร ผักคืนชีพ และ การใช้วัสดุเหลือใช้ปลูกผักสวนครัว โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และนายส...

วันที่ 20 มกราคม 2560 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100วัน) พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการ และประ...

วันที่ 20 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและประชาชน ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน แด่พระบา...

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (รุ่นที่ 1) โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญน...

วันที่ 16 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครู สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศแด่ครูบูรพาจารย์ พร้อมร่วมกล่าวคำบูชาค...

วันที่ 12 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้ นายประสงค์ สุนทรธรรมรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้าร่วมและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ในโครงการร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ จัดโดย...

วันที่ 11 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยม และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ นายประจ...

วันที่ 20 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและประชาชน ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน แด่พระบา...

วันที่ 11 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร้วมพิธีแห่นาค และพิธีมอบผ้าไตรให้นาค ในโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ...

วันที่ 9 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานฝ่ายฆารวาส นำคณะผู้ร่วมงาน ขลิบผมให้นาคทั้ง 24 คน ในพิธีขลิบผมนาค โครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย...