ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะบร...

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวันงดสูบบุหรี่โลก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมนิทรรศการ เนื่อ...

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมพิธีบรรพชาหมู่สามเณรจีนนิกายถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์มหาวิสาขบูชาน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด...

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์และพิธีเปิดนิทรรศการเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเผยแผ่ ยกย่องเช...

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมีนายถาวร เจาะจิตร ประธานคณะกร...

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายอำเภอบางบัวทอง และนายพรอนัน...

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีบางบัวทอง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยวมหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส ...

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังบริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย เนื่องจากเกิดฝนตกหนักจึ...

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดขมากรรมสูตร และสวดถวายพระพุทธบูชา เพื่ออุทิศกุศลแด่พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว...

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมีนายพรอนั้น...

วันที่ 24 เมษายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธี โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล...

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนนท...