ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนครั้งที่ 5/2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข...

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และส่วนราชการ เข้าร่วมพ...

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 256...

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดนนทบุรี มาให้ความรู้ และสาธิตเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง โดยมีนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร...

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง กลุ่มจิตอาสา และประชาชนทั...

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 โดยมีวิทยา...

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะบร...

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวันงดสูบบุหรี่โลก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมนิทรรศการ เนื่อ...

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมพิธีบรรพชาหมู่สามเณรจีนนิกายถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์มหาวิสาขบูชาน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด...

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์และพิธีเปิดนิทรรศการเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเผยแผ่ ยกย่องเช...

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมีนายถาวร เจาะจิตร ประธานคณะกร...