ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการบริหารงานของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง โดยการสนับส...

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเขต 1 และ 3 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับและพูดคุยแก่ผู้ม...

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานประกาศนียบัตรให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560...

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดกลุ่มการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับผู้สนใจ โดยจัดฝึกการทำดอกไม้จันทน์และดอกดารารัตน์ ท่านใดสนใจเข้าฝึกอบรมอาชีพ และต้องการทำเพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา...

วันที่ 27 เมษายน 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการประชุมสามัญ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำปี 2560 และกิจกรรมรดน้ำผู้อาวุโสเนื่องในประเพณีสงกรานต์...

วันที่ 27 เมษายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 โดยมีสมาชิกสภาเทศ...

วันที่ 25 เมษายน 2560 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการบริหารงานของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง โดยการสนับส...

วันที่ 24 เมษายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นผู้นำคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมเคารพธงชาติ สักการะสิ่งสักสิทธิ์ประจำเทศบาล และกล่าวสาร เนื่องในวันเทศบาล ซึ่...

วันที่ 15 เมษายน 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย งานสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยจัดให้มีการทำบุญ พิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเทศบาล และในช่วงบ่ายได้จัดให้มีขบวนแห่สงกรานต์ ซึ่งนำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นา...

วันที่ 14 เมษายน 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวัดบางไผ่ พระอารามหลวง จัดงานสืบสานประเพณีไทยงานวันสงกรานต์ โดยจัดให้มีการทำบุญและพิธีสรงน้ำพระ ซึ่ง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกส...

วันที่ 11 เมษายน 2560 นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง และ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมเป็นประธานเปิดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องด้วยใกล้วันสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา ณ วัดบรมราชากา...

วันที่ 6 เมษายน 2560 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี...