ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศพนักงานจ้าง (ใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้ให้โอวาทแนวทางการปฏิ...

วันที่ 31 มกราคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดการประชุม อสม.เทศบาลเมืองบางบัวทอง ในโครงการพัฒนาสาธารณสุข โดยแกนนำสุขภาพปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเท...

วันที่ 13 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดยนาย พรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองมพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ลาน...

วันที่ 4 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทอง เป็นประธานเปิดการประชุม ณ...

วันที่ 3 มกราคม 2561 พนักงานเทศบาล คณะครูและพนักงานจ้างเทศบาล ร่วมขอพรพร้อมมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ให้กับนายพรอนันต์สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองและสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมกันนี้คณะผ...

วันที่ 1 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่...

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระรา...

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะครูอาจารย์ และประชาชน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม...

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนายพรอนั...

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ช่วยกันจัดเรียงต้นดาวเรือง เพื่อเตร...

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. อำเภอบางบัวทอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางบัวทอง และสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง นำโดย นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบ...

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ไปตรวจดูเจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวถนนที่ชำรุดบริเวณซอยจันทร์ทองเอี่ยมเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวและในข...