ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รอ...

วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นประธานการประชุมแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาร่างแผน แผนกา...

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานกาชาดอำเภอบางบัวทอง ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบาง...

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้นำขวดพลาสติก เศษกระดาษ และสิ่งของที่ไม่ใช้ นำมาขายตามโครงการการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อสร้างความร่วมมือและความตระหนักในการลดปริมาณขยะ ร...

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการการพัฒนางานสาธารณสุข โดยแกนนำสุขภาพ ประจำปี 2...

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยนายพรอนันต์...

วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้ นายทวีสิทธิ์ ฉิ่งแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา มาเป็นประธานในการอบรมหลักสูตรผู้จัดการประจำหน่...

วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้ นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาล เป็นประธาน การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม...

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้พบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่เดินทางมารับเงิน...

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีหลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ...

วันที่จันทร์ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศพนักงานจ้าง (ให...

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้...