ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ณ.โรงเรียนบางบัวทอง ซึ่งโครงการดังก...

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้พบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่เดินทางมารับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้...

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการให้คำปรึกษากฎหมาย เพื่อช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วประเทศ โดย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ณ...

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมการปฐมนิเทศพนักงานข้าราชการ (ใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้ให้โอวาทแนวทางการปฏิ...

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศพนักงานจ้าง (ใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้ให้โอวาทแนวทางการปฏิ...

วันที่ 31 มกราคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดการประชุม อสม.เทศบาลเมืองบางบัวทอง ในโครงการพัฒนาสาธารณสุข โดยแกนนำสุขภาพปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเท...

วันที่ 13 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดยนาย พรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองมพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ลาน...

วันที่ 4 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทอง เป็นประธานเปิดการประชุม ณ...

วันที่ 3 มกราคม 2561 พนักงานเทศบาล คณะครูและพนักงานจ้างเทศบาล ร่วมขอพรพร้อมมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ให้กับนายพรอนันต์สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองและสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมกันนี้คณะผ...

วันที่ 1 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่...

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระรา...

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะครูอาจารย์ และประชาชน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม...