ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่จัดทำการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับชุมชน) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น...

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการ "มหกรรมออกกำลังกายเทิดพระเกียรติและต้านภัยยาเสพติด" พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ...

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมขบวน...

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาคลองอ้อมนนท์ และวัดโมลีจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และวิธีป้องกัน ณ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้...

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เป็นประธานพิธีการแข่งขันฟุตบอล ชิงถ้วยพระราชทานฯ มวก.นนทบุรีคัพ ครั้งที่ 25 และกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีเปิดงานหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 "สืบสานประเพณีไทย วิถีชาวพุทธ" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกส...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 2 / 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น ...

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมโครงการสตรีห่วงใยสุขภาพ แก่คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนประชาคม ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ...

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีมอบถ้วยรางวัลกีฬานักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง การแข่งขันกีฬาแบดมินตันและกีฬาเทเบิลเทนนิส ป...