ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดยดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองและนางกัลยา มงคลสกุลกิจ รองปลัดเทศบาลรักษาการแทนปลัดเทศบาล ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง...

วันที่ 14 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดงาน 80 ปี เทศบาลเมืองบางบัวทอง “ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์” เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ อำนาจหน้าที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองบางบัวทอง และ...

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการมาฆบูชา พร้อมนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ร่วมทำบุญ ชมนิทรรศการ และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ ลานวัดละหาร...

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง จัดโดย โรงเรียนนันทนวรวิทย์ โดยภายในงานมีการแสดงเทิดพระเกียรในหลวงรัชกาลที่ 9 และมีการจัดซุ้มนิทรรศการมากมา...

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนจันทิมาธานี เพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการชุมชน แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ ณ ชุมชนจันทิมา...

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่กองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าบริเวณถนนเทศบาล 9 ซึ่งได้รับความเสียหายจากรถยนต์ที่ขึ้นมาวิ่งและจอดบนทางเท้า...

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับพูดคุย และนำออกกำลั...

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก...

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการสาธิตการป้องกันและการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง วัดบางไผ่...

วันที่ 31 มกราคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (รุ่นที่ 2)โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธ...

วันที่ 27 มกราคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมแอโรบิคสัญจร ณ ชุมชนวัฒกาญจน์ โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน ซึ้งในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก...

วันที่ 26 มกราคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม 2560 เพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรม และแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิกได้ทราบ ณ ห้องประชุมชั้น ...