ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระกุศล แด่ สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติ...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562...

มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 จำนวน 16 ตำแหน่ง 48 อ...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างลงวันที่ 11 เมษายน 2562 ซึ่งเปิดรับสมัครระห...

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561

รายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลเมืองบางบัวทอง

รายงานผลตรวจสอบงบการเงินของเทศบาลเมืองบางบัวทอง