ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง จะมีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง...

เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญประชาชนไทยใส่เสื้อเหลือง เพื่อเทิดพระเกียรติฯ และแสดงความจงรักภักดี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙...

ด้วยเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน รายละเอียดตามประกาศสภาเทศบาล ตามเอกสารที่แนบมานี้...

จังหวัดนนทบุรีโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีร่วมกับ บริษัท เซนทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต บางใหญ่) ขอเชิญผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปร่วมงานนัดพบแรงงาน ประชารัฐร่วมใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ ระหว่างวันท...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง จะดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ภายในงานพบกับการนำบริการต่างๆของหน่วยงานเทศบาลฯมาให้บริการ อาท...

สภากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ อำเภอบางบัวทอง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00-12:00 น. ณ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง โดย ทางสภากาชาดจะมาทำการรับบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกๆ 3 เด...

เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวัดละหาร ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมงานเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 17-22 พฤษภาคม 2559 ณ วัดละหาร ...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญเยาวชนอายุ 12 ปี ขึ้นไป และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร GRAPHIC DESIGN สำหรับงานออกแบบประชาสัมพันธ์ ...

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 -15 เมษายน 2559 "สาดน้ำส่งความสุข สืบสานตำนาน สงกรานต์วิถีไทย"...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559...