ข่าวประชาสัมพันธ์

***ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง*** ในวันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30 - 09.30 น.ขอเชิญผู้มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพ โดยการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด และไขมันในเลือด โดยทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข...

***ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง*** ในวันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30 - 09.30 น.ขอเชิญผู้มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพ โดยการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด และไขมันในเลือด โดยทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุ...

***ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง*** ในวันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30 - 09.30 น.ขอเชิญผู้มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพ โดยการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด และไขมันในเลือด โดยทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุ...

*** ข่าวประชาสัมพันธ์*** เทศบาลเมืองบางบัวทอง กองสวัสดิการสังคม รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ***** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2559 สมัครได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 3 โทร...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...

แผนการปฏิบัติงาน พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำเดือนธันวาคม 2559...

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ เอสพลานาค งามวงศ์วาน - แคราย ขอเชิญสมัครงานนัดแรงงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2560 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 เอสพลานาด งามวงศ์วาน - แคราย ถนนรัตนาธ...

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามมัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2559...

*** ข่าวประชาสัมพันธ์ *** เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 เวล...

*** ประชาสัมพันธ์ *** ศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ร่วมกับ อำเภอบางบัวทอง ขอเชิญร่วม "บริจาคโลหิต" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง (โรงเรียนจีน) โ...

*** ข่าวประชาสัมพันธ์ *** ชมรมออกกำลังกายเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวบางบัวทอง ร่วมแปรอักษรถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 255...

มาตารฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง