ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลเมืองบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6) (ระบบแท่ง)...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญคณะกรรมการชุมชนและประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อ...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมกับวัดละหารขอเชิญร่วมงานเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 - 12 พฤษภาคม 2560...

"ช้าลงสักนิด หลายชีวิตปลอดภัย เอื้อเฟื้อ ปันน้ำใจ ด้วยวินัยจราจร" ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลเมืองบางบัวทอง...

" สงกรานต์ปลอดภัย สนุกสุขใจ ไร้แอลกอฮอล์ ""

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางบัวทอง

เทศบาลเมืองบางบัวทอง เชิญร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2560 ดังนี้ 13-15 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. ร่วมทำบุญก่อพระเจดีย์ทราย ณ วัดละหาร 14 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตร รดน้ำขอ...

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (วัดบางไผ่) เรื่องการปิด - เปิด ภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (วัดบางไผ่)...

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เรื่องการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560...

ประกาศโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เรื่องการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560...