ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 80 ปี เทศบาลเมืองบางบัวทอง ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์ พิธีเปิดวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เชิญชม การแสดงดขนเทิดพระเกียรติ การรำถวายพระพร และการแสดงเทิดพระเกียรติจากโรงเรียนต่างๆ ณ สนามกีฬาเทศ...

ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ (ปิดเทอมใต้ร่มธรรม) ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 9 เมษายน 2560 ณ วัดละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ...

ประกาศโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา สำนักการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรีย...

ประกาศโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา สำนักการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรีย...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตามประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 พบกับกิจกรรมการอบรมการปลูกผักในเศษวัสดุ การทำกระถางประสิทธิภาพ การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน และการปรับปรุงดินเพื่อปลูกพืช โดยท่านอาจารย์...

*** ข่าวประชาสัมพันธ์ *** เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ.2560 ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร เพื่อใช้คำนวนค่ารายปี ในการเก็บภาาีโรงเรือนและที่ดิน ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559)...

" รวมน้ำใจ ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ " เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาค อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค / บริโภค เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยภาคใต้ จุดรับบริจาค 1.เทศบาลเมืองบางบัวทอง อาคารใหม่ ชั้นล่าง 2.เต๊นท์บริเวณป้...

ตามที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19-27 ะันวาคม 2559 จำนวน 22 อัตรา มีดังต่อไปนี้...

**** ข่าวประชาสัมพันธ์ **** การรับสมัคร ประชาชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง #ขยายเวลาสมัคร ถึงวันที่ 5 มกราคม 2560 สนใจสมัครได้ที่งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง โทร. 02-...