ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดระยะเวลาที่ผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผุ้ครอบครองในทรัพย์สิน คือ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และที่ดิน ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีประจำปี พ.ศ.2560 ณ เ...

*** ข่าวประชาสัมพันธ์ *** เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญชาวบางบัวทองร่วมสวดมนต์ข้ามปี และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นไปใหม่ 2560 ใ...

**** ข่าวประชาสัมพันธ์ **** วัดละหาร ได้จัดโครงการบวชแทนคุณได้บุญทั่วกัน รุ่นที่ 6 เพื่อทำการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 9 - 20 มกราคม 2560 โดยมีเป้าการรับสมัคร จำนวน 19 ค...

การขอรับใบอนุยาติทำงานของคนต่างด้าว และการแจกจ่าย PP/TD และ ให้กับแรงงานกัมพูชา

***ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง*** ในวันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30 - 09.30 น.ขอเชิญผู้มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพ โดยการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด และไขมันในเลือด โดยทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข...

***ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง*** ในวันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30 - 09.30 น.ขอเชิญผู้มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพ โดยการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด และไขมันในเลือด โดยทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข...

***ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง*** ในวันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30 - 09.30 น.ขอเชิญผู้มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพ โดยการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด และไขมันในเลือด โดยทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุ...

***ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง*** ในวันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30 - 09.30 น.ขอเชิญผู้มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพ โดยการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด และไขมันในเลือด โดยทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุ...

*** ข่าวประชาสัมพันธ์*** เทศบาลเมืองบางบัวทอง กองสวัสดิการสังคม รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ***** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2559 สมัครได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 3 โทร...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...

แผนการปฏิบัติงาน พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำเดือนธันวาคม 2559...

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ เอสพลานาค งามวงศ์วาน - แคราย ขอเชิญสมัครงานนัดแรงงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2560 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 เอสพลานาด งามวงศ์วาน - แคราย ถนนรัตนาธ...