ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559...

ด้วยเทศบาลเมืองบางบัวทองจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559...

โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา สังกัดสำนักศึกษา เทศบาลเมืองบางบัวทอง มีนโยบายและแนวทางการปฎิบัติในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559...

โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา สังกัดสำนักศึกษา เทศบาลเมืองบางบัวทอง มีนโยบายและแนวทางการปฎิบัติในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมกับวัดละหาร จะดำเนินการจัดโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 9 เมษายน 2559 ณ วัดละหาร...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จำนวน 2 อัตรา...

ตามประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่วันที่ 4 -15 มกราคม 2559 เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 ตำแหน่...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญชาวบางบัวทองร่วมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และเช้าวันที่ 1...

ด้วยเทศบาลเมืองบางบัวทองจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา 07.00 น. ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง และเวลา 18.00 น. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมชมการแสดงเทิดพระเกียรติ จากศิลปินชื่อดัง ป้าง นครินทร์...

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองหลายรายและมีแนวโน้มการระบาดสูงขึ้น โรคนี้สามารถแพร่ระบาดได้โดยมียุงลายเป็นพาหะ เทศบาลเมืองบางบั...