ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ด้วยเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง และมีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำ...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ด้วยเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง และมีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ฝึกอบรมอาชีพประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง...

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง เลื่อนวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตการเลือกตั้ง...

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2562...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาบังคับ ปีการศึกษา 2562...

การประปานครหลวง จะทำการปิดประตูน้ำเพื่อตัดบรรจบท่อ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-16.30 น....

เว็บตรวจผลลงทะเบียนคนจน ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เช็คผลลงทะเบียนคนจน ตั้งแต่ 15 ก.ย.นี้ ทั้งทางเว็บ ให้พิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักลงไปในช่องที่กำหนด รวมถึงทางสายด่วน 6 หน่วยงาน เบอร์โทรสำนักงานเขตกทม.ทั้ง 50 เขต ร...

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน