ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง ได้ขยายความคุ้มครองและหลักประกันสังคมให้กับแรงงานนอกระบบตามมาตรา 40 และพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประโยชน์ทดแทนและเงื่อนไขแ...

ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพในโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2561 โดยมีหลักสูตร การทำไข่เต่ามันม่วงชีส การตัดผมชาย การทำน้ำสลัด งานสานเส้นสานพลาสติก หมูย่างอบน้ำผึ้ง และข้าวเหนียวเบญจรงค์ หากประชาชนท่า...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 (อาคารหลังใหม่)...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมจัดเก็บและให้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จ.ป.ฐ) ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 มกราคม 2561 เพื่อนำข้อมูลพื้นฐานภายในครอบครัวมาปรับใช้ให้ประชาชนสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัว...

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 9 มกราคม 2561 จำนวน 21 ตำแหน่ง 38 อัตรา...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยเทศบาลเมืองบางบัวทอง จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสำนัก...

วันที่ 13 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางบัวทอง (ศาลเจ้าพ่อจุ้ย) ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาล ...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (วัดบางไผ่) ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (วัดบางไผ่) จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเ...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (ชุมชนเอื้ออาทร) ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (ชุมชนเอื้ออาทร) จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โด...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ด้วยเทศบาลเมืองบางบัวทองจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) เพื่อปฎ...