ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐและติดตั้งเครื่อง EDC เรียบร้อยแล้วจำนวนทั้งสิ้น 40 ร้านค้า ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี...

จังหวัดนนทบุรี งานนัดพบแรงงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า แอนด์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ นนทบุ...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ริมเขื่อนคลองพระพิมลราชา และลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองบางบัวทอง เชิญรับชม การประกวดกระทงเล็กดอกไม้สดการประกวดกระทงใหญ่ การแสดงของนัก...

หลักเกณฑ์การประกวดกระทง งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำปี 2560

*** ปฏิทินรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ปีงบประมาณ 2561 ***

พิธีถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช...

ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 4 แผ่นดิน ขึ้นประดิษฐาน ณ พระมหาธาตุเจดีย์ อาคารปัญญานันทานุสรณ์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์...

พิธีถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช...

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 (อาคารหลังใหม่)...

ประกาศเทศบาลเมืองบาบัวอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญเยาวชนอายุ 10 ปีขึ้นไป และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร " การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น " รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 26...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญพสกนิกรเมืองบางบัวทอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 ...