ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 (อาคารหลังใหม่)...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญพสกนิกรร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง อ.บ...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญพสกนิกรชาวบางบัวทองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 65 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2...

ประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาชนมิให้หลงเชื่อมิจฉาชีพ เนื่องจากทางเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการ ว่ามีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาล ฯ ไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ข้อสังเกต - ใบเสร็จที่ออกจากทางเทศบาลต้อง...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง) เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเกี่ยวกับตา และปัญหาทางด้านสายตา ในวันที่ 2 , 3 และ 4 สิงหาคม ...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ ชุมชนเอื้ออาทร บางบัวทอง ...

แผนการปฏิบัติงาน การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำเดือนกรกฏาคม 2560...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่าขั้นต่ำมาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรในการประะเมินค่ารายปี เพื่อใช้จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ประจำปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2561)...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร เพื่อใช้คำนวนค่ารายปีในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559)...

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 (อาคารหลังใหม่)...