ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเยาวชน(ชาย)อายุ 10-15 ปี ร่วมบรรพชาเป็นสามเณร ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม-7เมษายน 2561 ณ วัดละหาร โดยเปิดรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม เวลา 14.00 น. โปรดเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัคร และต้องเกิด พ.ศ. 2546...

ขอเชิญบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีนโยบายในการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต *ตามวันเวลาดังกล่าว...

โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำการศึกษา 2561 โดยมีกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องรับรอง โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิท...

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "กบข.ฝึกอบรมอาชืพ กรุงเทพฯ" เพื่อช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย ให้สมาชิกมีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 16-18 มีนาคม 2561 ณ.โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 9.00 น...

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ผู้สนใจสามารถดาวน์โห...

ในวันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง ได้ขยายความคุ้มครองและหลักประกันสังคมให้กับแรงงานนอกระบบตามมาตรา 40 และพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประโยชน์ทดแทนและเงื่อนไขแ...

ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพในโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2561 โดยมีหลักสูตร การทำไข่เต่ามันม่วงชีส การตัดผมชาย การทำน้ำสลัด งานสานเส้นสานพลาสติก หมูย่างอบน้ำผึ้ง และข้าวเหนียวเบญจรงค์ หากประชาชนท่า...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 (อาคารหลังใหม่)...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมจัดเก็บและให้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จ.ป.ฐ) ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 มกราคม 2561 เพื่อนำข้อมูลพื้นฐานภายในครอบครัวมาปรับใช้ให้ประชาชนสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัว...

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 9 มกราคม 2561 จำนวน 21 ตำแหน่ง 38 อัตรา...