ข่าวประชาสัมพันธ์

"ช้าลงสักนิด หลายชีวิตปลอดภัย เอื้อเฟื้อ ปันน้ำใจ ด้วยวินัยจราจร" ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลเมืองบางบัวทอง...

" สงกรานต์ปลอดภัย สนุกสุขใจ ไร้แอลกอฮอล์ ""

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางบัวทอง

เทศบาลเมืองบางบัวทอง เชิญร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2560 ดังนี้ 13-15 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. ร่วมทำบุญก่อพระเจดีย์ทราย ณ วัดละหาร 14 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตร รดน้ำขอ...

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (วัดบางไผ่) เรื่องการปิด - เปิด ภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (วัดบางไผ่)...

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เรื่องการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560...

ประกาศโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เรื่องการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560...

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 80 ปี เทศบาลเมืองบางบัวทอง ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์ พิธีเปิดวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เชิญชม การแสดงดขนเทิดพระเกียรติ การรำถวายพระพร และการแสดงเทิดพระเกียรติจากโรงเรียนต่างๆ ณ สนามกีฬาเทศ...

ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ (ปิดเทอมใต้ร่มธรรม) ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 9 เมษายน 2560 ณ วัดละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ...

ประกาศโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา สำนักการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรีย...

ประกาศโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา สำนักการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรีย...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตามประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก...