ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยเทศบาลเมืองบางบัวทอง จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสำนัก...

วันที่ 13 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางบัวทอง (ศาลเจ้าพ่อจุ้ย) ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาล ...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (วัดบางไผ่) ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (วัดบางไผ่) จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเ...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (ชุมชนเอื้ออาทร) ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (ชุมชนเอื้ออาทร) จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โด...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ด้วยเทศบาลเมืองบางบัวทองจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) เพื่อปฎ...

ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐและติดตั้งเครื่อง EDC เรียบร้อยแล้วจำนวนทั้งสิ้น 40 ร้านค้า ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี...

จังหวัดนนทบุรี งานนัดพบแรงงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า แอนด์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ นนทบุ...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ริมเขื่อนคลองพระพิมลราชา และลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองบางบัวทอง เชิญรับชม การประกวดกระทงเล็กดอกไม้สดการประกวดกระทงใหญ่ การแสดงของนัก...

หลักเกณฑ์การประกวดกระทง งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำปี 2560

*** ปฏิทินรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ปีงบประมาณ 2561 ***

พิธีถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช...

ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 4 แผ่นดิน ขึ้นประดิษฐาน ณ พระมหาธาตุเจดีย์ อาคารปัญญานันทานุสรณ์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์...