ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 พบกับกิจกรรมการอบรมการปลูกผักในเศษวัสดุ การทำกระถางประสิทธิภาพ การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน และการปรับปรุงดินเพื่อปลูกพืช โดยท่านอาจารย์...

*** ข่าวประชาสัมพันธ์ *** เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ.2560 ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร เพื่อใช้คำนวนค่ารายปี ในการเก็บภาาีโรงเรือนและที่ดิน ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559)...

" รวมน้ำใจ ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ " เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาค อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค / บริโภค เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยภาคใต้ จุดรับบริจาค 1.เทศบาลเมืองบางบัวทอง อาคารใหม่ ชั้นล่าง 2.เต๊นท์บริเวณป้...

ตามที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19-27 ะันวาคม 2559 จำนวน 22 อัตรา มีดังต่อไปนี้...

**** ข่าวประชาสัมพันธ์ **** การรับสมัคร ประชาชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง #ขยายเวลาสมัคร ถึงวันที่ 5 มกราคม 2560 สนใจสมัครได้ที่งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง โทร. 02-...

ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดระยะเวลาที่ผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผุ้ครอบครองในทรัพย์สิน คือ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และที่ดิน ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีประจำปี พ.ศ.2560 ณ เ...

*** ข่าวประชาสัมพันธ์ *** เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญชาวบางบัวทองร่วมสวดมนต์ข้ามปี และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นไปใหม่ 2560 ใ...

**** ข่าวประชาสัมพันธ์ **** วัดละหาร ได้จัดโครงการบวชแทนคุณได้บุญทั่วกัน รุ่นที่ 6 เพื่อทำการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 9 - 20 มกราคม 2560 โดยมีเป้าการรับสมัคร จำนวน 19 ค...

การขอรับใบอนุยาติทำงานของคนต่างด้าว และการแจกจ่าย PP/TD และ ให้กับแรงงานกัมพูชา

***ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง*** ในวันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30 - 09.30 น.ขอเชิญผู้มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพ โดยการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด และไขมันในเลือด โดยทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข...