ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช...

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 (อาคารหลังใหม่)...

ประกาศเทศบาลเมืองบาบัวอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญเยาวชนอายุ 10 ปีขึ้นไป และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร " การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น " รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 26...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญพสกนิกรเมืองบางบัวทอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 ...

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 (อาคารหลังใหม่)...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญพสกนิกรร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง อ.บ...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญพสกนิกรชาวบางบัวทองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 65 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2...

ประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาชนมิให้หลงเชื่อมิจฉาชีพ เนื่องจากทางเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการ ว่ามีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาล ฯ ไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ข้อสังเกต - ใบเสร็จที่ออกจากทางเทศบาลต้อง...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง) เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเกี่ยวกับตา และปัญหาทางด้านสายตา ในวันที่ 2 , 3 และ 4 สิงหาคม ...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ ชุมชนเอื้ออาทร บางบัวทอง ...

แผนการปฏิบัติงาน การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำเดือนกรกฏาคม 2560...