วันที่ 27 กันยายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการจ่ายค่าป่วยการ อสม. ประจำเดือนสิงหาคม 2560 และร่วมรับฟังบรรยายรณรงค์ปลูกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ นำโดยนายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรี ราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และสมาชิก อสม. เข้าร่วมรับฟังบรรยายจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง