28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น. คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมร้องเพลงชาติและเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณบริเวณสนามหญ้าหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง

ตามที่คณะรัฐมนตรีชอบให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยให้เริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นปีแรกเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของธงชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่6) ที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเป็นวันที่ครบรอบหนึ่งศตวรรษของการประกาศใช้ธงไตรรงค์