วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้รับมอบอุปกรณ์และดอกไม้จันทร์ จากทางโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ซึ่งได้มอบไว้ให้ใช้ร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร