วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้บริเวณประตูน้ำพระยาบรรลือ และประตูน้ำคลองบางบัวทอง เนื่องจากช่วงนี้เกิดฝนตกหนักหลายวันติดต่อกัน