วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ไปตรวจดูเจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวถนนที่ชำรุดบริเวณซอยจันทร์ทองเอี่ยมเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวและในขณะนี้ทางเทศบาลจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวถนนที่ชำรุดในซอยดังกล่าวให้เสร็จสมบูรณ์และแข็งแรงยิ่งขึ้น และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้