วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. อำเภอบางบัวทอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางบัวทอง และสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง นำโดย นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง