วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ช่วยกันจัดเรียงต้นดาวเรือง เพื่อเตรียมใช้ประดับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560