เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ริมเขื่อนคลองพระพิมลราชา และลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองบางบัวทอง 

เชิญรับชม การประกวดกระทงเล็กดอกไม้สดการประกวดกระทงใหญ่ การแสดงของนักเรียน ชมฟรีตลอดงาน 

.......... กำหนดการ ..........

___ภาคเช้า ณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร___

เวลา 12.30 น. - ลงทะเบียนการประกวดกระทงเล็ก ระดับนักเรียน
เวลา 13.00 น. - เริ่มการประกวดประดิษฐ์กระทงเล็กดอกไม้สด
เวลา 16.00 น. - คณะกรรมการตัดสินพิจารณาให้คะแนน

___ภาคค่ำ บริเวณริมเขื่อนคลองพระพิมลราชาและลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองบางบัวทอง___

เวลา 16.00 น. - ลงทะเบียนประกวดกระทงใหญ่ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และกระทงเล็กประเภททั่วไป
เวลา 17.00 น. - คณะกรรมการตัดสินให้คะแนน
เวลา 18.00 น. - การแสดงวงดนตรี วงลั่นทุ่ง โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา
เวลา 19.00 น. - พิธีเปิดงาน และมอบรางวัลการประกวดประทง
เวลา 20.00 น. - การแสดงของนักเรียนสถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ และการแสดงวงดนตรี วงลั่นทุ่ง โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา

____________________________________________________
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษา โทร.02 571 7673 ต่อ 1411-1412

- กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- การแต่งกาย แบบพื้นเมือง (เสื้อลายดอกสีสัน ย้อยยุค)