จังหวัดนนทบุรี งานนัดพบแรงงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561

ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 16.30 น.

ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า แอนด์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ นนทบุรี