วันที่ 13 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางบัวทอง (ศาลเจ้าพ่อจุ้ย)  ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาล เกมกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง ซุ้มกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น