วันที่ 1 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้จัด พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูอาจารย์ ประชาชนชาวบางบัวทองและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก