วันที่ 3 มกราคม 2561 พนักงานเทศบาล คณะครูและพนักงานจ้างเทศบาล ร่วมขอพรพร้อมมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ให้กับนายพรอนันต์สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองและสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารได้ให้พรและโอวาทแก่พนักงานทุกคน