วันที่ 4 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทอง เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง