ในวันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง ได้ขยายความคุ้มครองและหลักประกันสังคมให้กับแรงงานนอกระบบตามมาตรา 40 และพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประโยชน์ทดแทนและเงื่อนไขแห่งสิทธิฯ พ.ศ.2554 โดยจะมาเปิดให้บริการบริเวณป้ายรถเมล์ ตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.