กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "กบข.ฝึกอบรมอาชืพ กรุงเทพฯ" เพื่อช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย ให้สมาชิกมีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 16-18 มีนาคม 2561 ณ.โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 9.00 น. -16.00 น. (รอบเช้า 09.00-12.00 น. และ รอบบ่าย 13.00-16.00 น.) สมัครผ่านเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู กบข.ฝึกอบรมอาชืพ ค่าอบรมจำนวน 199 บาท ต่อคน ต่อหลักสูตร ชำระเงิน หน้าห้องฝึกอบรม สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2561