โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำการศึกษา 2561 โดยมีกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องรับรอง โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา