เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 1 ณ ชุมชนดวงทองและชุมชนศศิภา