วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยและวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทองได้เข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อวางพานพุ่มถวายพระราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" พร้อมพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี