ขอเชิญบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

มีนโยบายในการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต *ตามวันเวลาดังกล่าว