วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5