ข่าวประชาสัมพันธ์ !!
ประชาชนท่านใดสนใจนำสัตว์เลี้ยงมา

สามารถนำสัตว์เลี้ยงของท่านมาได้

ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง (วันเวลาราชการ)

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำบัตรประชาชนมายื่นเพื่อลงทะเบียน

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-571-7673 ต่อ 4106