เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมรดน้ำขอพร นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อแสดงความรัก ความเคารพ และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในประเพณีสงกรานต์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี