วันที่ 11 เมษายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2561 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง