ขนมเปียะ, ขนมปังกรอบ, ข้าวตังหน้าตั้งเมี่ยงลาว,ขนมถ้วยฟู, ข้าวเกรียบปลา

เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของนายชุมพล อ่อนประไพ ที่อยู่ 189/41 ม.1 ซอย 1/2 ถ. บางกรวย-ไทยน้อย

ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ชุมชนหงส์ประยูร มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับขนมไทย เช่น ขนม เปี๊ยะ, ขนมปังกรอบ, ข้าวตังหน้าตั้ง เมี่ยงลาว, ขนมถ้วยฟู ,ข้าวเกรียบปลา