ดอกบัวพุทธชาด

เป็นผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา หรือจะนําเป็นของขวัญของฝากในเทศกาลต่างๆ สามารถสร้าง งานสร้างรายให้กับแม่บ้านที่ต้องการรายได้พิเศษหรือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ผู้ที่ริเริ่ม คือ คุณพ.ต.หญิง ศมนันทน์ ลานเหลือ ที่อยู่ 90/200 ม.6 ถ.บางกรวย – ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ชุมชนพุทธชาด