ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนร่วมงานเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2561 ณ วัดละหาร

เพื่อเป็นการเผยแผ่ ยกย่อง เชิดชู รำลึกถึงพระพุทธคุณ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก โดยการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาโลก