วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังบริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย เนื่องจากเกิดฝนตกหนักจึงได้มีการเร่งระบายน้ำ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน