เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีบางบัวทอง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยวมหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี และในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีบางบัวทองและพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ก็ได้ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชทานดินบรรจุศพพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยวมหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส และอดีตรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ ณ เจดีย์ธรรมปัญญาจริยานุสรณ์ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ (เล่งเน่ยยี่ 2)