เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายอำเภอบางบัวทอง และนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้าร่วมในพิธีโดยมีการจัดกิจกรรมของภาคส่วนต่างๆที่มาร่วมให้บริการประชาชน หลังจากนั้น ได้ร่วมประชุมพิจารณาประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน และข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งมีข้อเสนอให้ขยายช่องทางจราจรหรือก่อสร้างสะพานข้ามแยก , ปัญหาผิวถนนชำรุด , ข้อเสนอให้ก่อสร้างถนนเลียบคลองพระพิมลราชา , ข้อเสนอให้ต่อขยายสะพานลอยบริเวณแยกไทรน้อย ถนนบางกรวย-ไทรน้อย เป็นต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี