เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์และพิธีเปิดนิทรรศการเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเผยแผ่ ยกย่องเชิดชู รำลึกถึงพระพุทธคุณ และบารมีอันยิ่งใหญ่ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมกับที่องค์การสหประชาชาติได้ยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก