เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมพิธีบรรพชาหมู่สามเณรจีนนิกายถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์มหาวิสาขบูชาน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานและหมายรับสั่งมา ณ อุโบสถ ชั้น 3 วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี