เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดนนทบุรี มาให้ความรู้ และสาธิตเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง โดยมีนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและการสาธิตเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อรับทราบและเข้าใจถึงวิธีการใช้งานเครื่องลงคะแนนเสียง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5