วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง